Voor jeugd, senioren en recreanten.

Wij hanteren de basisregels van het RIVM.
SPORTHAL PROTOCOL
Bij binnenkomst in de sporthal, volg de regels van de sporthal.
Houdt 1.5 mt afstand tot alle personen
Ontsmet je handen, dispenser staat bij de ingang.
Volg de routing.
Ga niet direct naar de kleedkamer.
Kom in wedstrijd sportkleding.
Neem je sporttas en kleding naar het speelveld, laat niets achter in de kleedkamer.
Ga naar boven (kantine) en trek daar je sportschoenen aan.
Wacht tot de voorgaande wedstrijd is afgelopen en ga dan naar jouw speelveld.
Omkleden mag met maximaal 5 personen in de kleedkamer. ( 1.5 mt afstand)
Douchen mag maar met 2 personen tegelijk.
Er mogen maximaal 100 toeschouwers inclusief spelers op de tribune staan.
Neem dus niet te veel aanhang mee.
REGELS TIJDENS EN NA HET SPELEN.
Schudt geen handen, maar begroet wel de tegenstander en scheidsrechter.
Het is niet toegestaan om te schreeuwen en een yell te doen.
Buiten het speelveld en op de bank, 1,5 mt afstand houden.
Gebruik eigen materialen bv bidon en handdoek.
Na de wedstrijd en tijdens veld wissels, de spelersbank schoonmaken.
Wedstrijdballen reinigen na gebruik van de wedstrijd.
Ontsmet je handen na aanraken van andermans laptop/tablet enz.
Ondanks alle beperkingen, gebruik je gezond verstand, dit geldt ook voor bezoekers.
RIVM regels.
Houd ook in de kantine 1,5 mt afstand en volg ook daar het protocol op.
ABC jeugd wedstrijden
De spelers hoeven geen afstand te houden tot elkaar en andere leeftijdsgenoten.
Wel 1,5 mt afstand houden tot personen boven de 18 jaar, coaches en begeleiders.
Wij wensen jullie veel speel pelzier.