Het is belangrijk voor VCC’92 dat er zo veel mogelijk oud-papier wordt ingeleverd, omdat het voor de vereniging de enige bron van inkomsten is, buiten enkele sponsors.

Wij hebben als vereniging geen neveninkomsten zoals een voetbal-of tennisvereniging die een belangrijke bron van inkomsten hebben uit de kantineomzet.

De oud-papier opbrengst kent een behoorlijke teruggang qua inleveren omdat er her en der in de gemeente papier inleverbakken zijn geplaatst en sportverenigingen(Fortuna en WSV)met busjes het papier ophalen bij de mensen thuis.

Hoe hoger de inkomsten uit de papieropbrengst, des te lager kan de contributie zijn.

Dus lever jullie oud-papier en liefst ook van buren en kennissen, in bij VCC’92.

De container is elke zaterdag open van 11.00 uur tot 12.00 uur.

Op andere dagen wordt er rond 17.30 uur gecheckt of er papier gebracht is, wil je het zelf in de container plaatsen dan is er een sleutel van de container bij de beheerder van de sporthal.

Groeten,

Piet Klos.